Harrit Broos
Harrit Broos • 2 minuten leestijd

De installatievoorschriften en voorschriften voor beheer en onderhoud van juli 2000 zijn herzien.

Deze zijn verwerkt in “kaartenbakken” die online bereikbaar zijn.

Naast een kaartenbak voor de Installatierichtlijn voor alarmapparatuur en de kaartenbak Richtlijn Onderhoud en storingen opheffen, zijn ook de kaartenbakken Samenvatting van de ontwerp- en projecterings-eisen en Camerasystemen ontwikkeld.

Deze kaartenbakken zijn aanvullingen en verduidelijking van de normen en voorschriften geschreven in begrijpelijke taal en vooral praktisch. Gebruikmakend van deze documenten zal de door u geïnstalleerde alarminstallatie voldoen aan de eisen die worden gesteld in verschillende kwaliteitsregelingen zoals BORG en VEB.
Nieuw is ook dat deze richtlijnen ‘interactief’ zijn. Dat wil zeggen dat u voorstellen voor wijzigingen kunt indienen.
Hierdoor ontstaan dynamische documenten die recht doen aan de snelle ontwikkelingen in technische beveiligingsmaatregelen.

Meld u aan voor toegang tot de kaartenbakken.
Aanmeldingen zijn kosteloos.

De kaartenbakken zijn een gezamenlijk initiatief van de VEB en de Vakgroep beveiliging van Uneto-Vni.

Deze kaartenbakken zijn benaderbaar via de site van De Haan Adviseur en de VEB.

Top