Arnold van Beers
Arnold van Beers • 2 minuten leestijd

Op 15 december 2016 heeft het CCV versie 4.0 van het CCV-certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen (REOB) gepubliceerd. De ingangsdatum van het nieuwe schema is 15 maart 2017. Met ingang van januari 2017 is het mogelijk om door CIBV voor versie 4.0 gecertificeerd te worden.

Wijzigingen
In versie 4.0 is een aantal wijzigingen verwerkt waarin vooral de toepassingsgebieden duidelijker beschreven zijn. Er wordt niet meer gesproken over uitsluitingen, dit wordt vervangen door specialisaties. Meer informatie hierover in bijlage 1 van het nieuwe schema.

Een overzicht van de overige aanpassingen is opgenomen in paragraaf 1.6 van versie 4.0.

De Raad voor Accreditatie (RvA) heeft de aanpassingen in de schema’s geaccepteerd.

CIBV zal de door CIBV erkende bedrijven vóór de ingangsdatum, op een nog nader te bepalen wijze, toelichten wat de wijzigingen inhouden.

De nieuwe versie van het CCV certificatieschema is te downloaden vanaf de REOB pagina van de CIBV website.

Top