Harrit Broos
Harrit Broos • 3 minuten leestijd

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft op 1 juli 2014 nieuwe certificatieschema’s voor ontruimingsalarminstallaties (OAI) gepubliceerd.

Hoewel voor OAI’s sinds jaar en dag NEN-normen beschikbaar zijn, ontbrak het tot nu toe aan een certificatiemogelijkheid en daarmee een onafhankelijke manier om kwaliteit en betrouwbaarheid van levering en onderhoud aan te tonen. Met de publicatie van de CCV-schema’s OAI is daar nu in voorzien.

Met de invoering van de drie nieuwe CCV-schema’s (ontwerp, installatie en onderhoud) is de rolverdeling tussen opdrachtgevers, OAI-bedrijven, installateurs en onderhoudsbedrijven duidelijk. Een bedrijf  kan zich voor een of meer schema’s laten certificeren. Dé onafhankelijke manier om kwaliteit en betrouwbaarheid aan te tonen.

De CCV-schema’s voor OAI sluiten naadloos aan op de CCV-schema’s brandmeldinstallaties (BMI:2011) die inmiddels ingang hebben gevonden in de markt. Met een relatief kleine inspanning kunnen gecertificeerde branddetectiebedrijven, brandmeldinstallatiebedrijven en brandmeldonderhoudsbedrijven ook hun certificatie voor de OAI-schema’s behalen.

Certificatie-instellingen die de schema’s uitvoeren, werken onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.

De nieuwe schema’s worden per 1 juli 2014 gepubliceerd waarbij een overgangsperiode van drie maanden geldt. In deze periode kunnen betrokkenen zich voorbereiden op de nieuwe certificatiemogelijkheid. Bedrijven kunnen zich door CIBV laten beoordelen op de eisen uit de nieuwe schema’s.

Per 1 oktober 2014 kunnen bedrijven worden gecertificeerd conform de certificatieschema’s OAI.

Indien uw bedrijf is geïnteresseerd in een erkenning voor de OAI-schema’s kunt u contact opnemen met CIBV. De schema’s kunt u downloaden op  de pagina Ontruimingsalarminstallaties van de CIBV website.

Top