Harrit Broos
Harrit Broos • 3 minuten leestijd

Vanaf maart 2020 gaat CIBV de certificatie van blusgasbedrijven uitvoeren op basis van twee vernieuwde certificatieschema’s.

BRL 100

Bedrijven die werkzaamheden uitvoeren aan blusgasinstallaties met f-gassen moeten gecertificeerd zijn volgens de nieuwe BRL 100 versie 2.0. Ook een nieuwe eis is dat de certificatie onder accreditatie van de Raad voor Accreditatie (RvA) wordt uitgevoerd. Dit geldt zowel voor levering als onderhoud aan blusgasinstallaties met f-gassen. In het verleden zijn veel installaties met het f-gas HFK-227ea (FM 200) geleverd die bij veel bedrijven nog in onderhoud zijn. Het schema BRL 100 waarborgt dat bij levering en onderhoud van blusgasinstallaties met f-gassen zo min mogelijk lekkage optreedt.

CIBV 1233

CIBV 1233 is het certificatieschema van CIBV dat waarborging biedt dat blusgasinstallaties volgens de geldende normen worden aangelegd en worden onderhouden. Het schema bestaat al meer dan 13 jaar en onlangs is de nieuwe versie 4.01 van kracht geworden. De branche van blusgasbedrijven heeft de eis gesteld dat de certificatie voortaan onder accreditatie van de RvA wordt uitgevoerd. Nieuwe aspecten in het certificatieschema zijn dat de ruimtedichtheidsmetingen specifiek op de blusgasinstallatie afgestemd branddetectie in de beoordeling worden meegenomen. Een voordeel van certificatie onder accreditatie is dat metingen en testen zoals de pufftest, de afperstest en ruimtedichtheidsmetingen niet meer door een inspectie-instelling hoeven te worden bijgewoond.

Accreditatie

De beoordelingsonderzoeken door de RvA beginnen in maart 2020.

Downloads van de nieuwe certificatieschema’s.

De schema’s zijn vermeld op de pagina van CIBV over de certificatie van blusgasinstallaties maar ook via de onderstaande links

BRL 100 versie 2.0 (bron: infomil.nl)

CIBV 1233 versie 4.01 (bron: cibv.nl)

Top