Harrit Broos
Harrit Broos • 2 minuten leestijd

NEN heeft de in het Nederlands vertaalde versie van de NEN-EN 16925 gepubliceerd. De norm is bedoeld als de vervanger van de NEN 2077:2014. Ten opzichte van de NEN 2077 heeft de NEN-EN 16925 het voordeel dat de norm in heel Europa een vaste basis heeft. Voor de specifieke voorwaarden per land is een nationale bijlage inbegrepen.

Het CCV is bezig in opdracht van de Commissie van Belanghebbenden Brand (CvB Brand) het certificatieschema voor woningsprinklerinstallaties te actualiseren. Daarbij wordt ook de NEN-EN 16925 meegenomen.

Het doel van een woningsprinklerinstallatie is om bij brand een situatie te creëren waarin de overlevingskansen en vluchtmogelijkheden toenemen. Schadebeperking is niet het hoofddoel.

CIBV voert certificatie volgens het CCV certificatieschema voor woningsprinklerinstallaties uit. Zie de pagina Woningsprinklerinstallaties van onze website.

Bron: NEN.

Top