Harrit Broos
Harrit Broos • 2 minuten leestijd

Het deskundigenpanel Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussystemen (VBB-systemen) publiceert besluitenlijsten met besluiten die van toepassing zijn op brandbeveiliging met blusinstallaties.

Eind 2020 heeft het Deskundigenpanel VBB-systemen de voormalige lijsten van vervallen besluiten en besluiten buiten toepassing voor nieuwe installaties samengevoegd. Er was geen goede reden om deze apart te publiceren. In de samengevoegde Lijst ingetrokken besluiten staat nu – waar mogelijk – per wanneer en waarom het besluit is ingetrokken.

Daarnaast is de tekst van de besluiten 8.3 en 10.6 aangepast.

Mengen van verschillende schuimconcentraten (Besluit 8.3 )
De inleidende tekst van besluit 8.3 is aangepast waarbij is verduidelijkt dat voor zwaarschuimconcentraten TB 81 moet worden toegepast. Voor lichtschuimconcentraten kan  de in besluit 8.3 ongewijzigd gebleven uitzondering  worden toegepast.

Berekening van onderdruk bij blusgasinstallaties (Besluit 10.6)
De tekst van besluit 10.6 gaat over blusgasinstallaties. De tekst is aangepast vanwege het verschijnen van ISO-TS 18025:2018 die nu in plaats van de FIA Guidance moet worden aangehouden als het berekeningsprogramma geen methode voor het berekenen van onderdruk biedt. Er is nu ook aangegeven onder welke voorwaarde  het bij de ruimtedichtheidsberekening bepaalde lekopppervlak mag worden meegerekend.

Besluitenlijst 2.0 en de Lijst ingetrokken besluiten 1.0 staan op de website van het CCV.

Top