Arnold van Beers
Arnold van Beers • 4 minuten leestijd

Bij certificatie volgens CCV-certificatieschema’s komen soms onduidelijkheden naar boven waarin het certificatieschema niet voorziet of waar het schema onvoldoende houvast biedt.

Toch moeten de werkzaamheden door alle bedrijven op dezelfde wijze worden uitgevoerd. Daarom zijn er oplossingen bedacht die zijn vastgelegd in certificatieafspraken. Bij herziening van het certificatieschema worden de certificatieafspraken opgenomen in de nieuwe versie.

In november 2018 heeft de Commissie van Belanghebbenden Brandbeveiliging (CvB Brand) ingestemd met certificatieafspraken voor onderhoud blusmiddelen (REOB), blusinstallaties, brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties.

Certificatieafspraken brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties

Brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties: tekenen PvE
Het ontwerp van brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties moeten branddetectiebedrijven en het ontruimingsalarmbedrijven vastleggen in een model-PvE (Programma van Eisen) volgens de norm. Als de informatie al in een uitgangspuntendocument staat, met handtekening van de opdrachtgever, kan deze informatie door de projecteringsdeskundige worden overgenomen in het model-PvE. Ondertekening van het model-PvE door de projecteringsdeskundige volstaat, als er in het model-PvE wordt verwezen naar het door de opdrachtgever ondertekende uitgangspuntendocument.

Brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties: beschikbaarheid onderhoudsinstructies
Voor onderhoud van brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties is afgesproken dat de beschikbaarheid van onderhoudsinstructies van de producent zowel tijdens de kantooraudit als de bijwoning van onderhoud wordt beoordeeld. De beoordeling gedurende de kantooraudit ziet toe op beschikbaarheid van de onderhoudsinstructies, de beoordeling tijdens de bijwoning ziet toe op de toepassing door de onderhoudsmonteur. Daardoor hoeft de onderhoudsmonteur niet alle onderhoudsinstructies bij zich te hebben, als hij er maar over kan beschikken en de instructie juist toepast.

Brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties: model-PvE
Een branddetectiebedrijf en een ontruimingsalarmbedrijf moeten alle voor het ontwerp noodzakelijke informatie vastleggen in een document. Als zij in plaats van het model-PvE uit NEN 2535 en de NEN 2575-reeks gebruik maken van een ander door de opdrachtgever ondertekend document, moeten zij registreren dat het document alle voor het ontwerp noodzakelijke informatie bevat.

Lees de volledige BMI en OAI certificatieafspraken op de desbetreffende pagina van het CCV

Top