Harrit Broos
Harrit Broos • 1 minuut leestijd

Het CCV heeft op 22 april 2014 Wijzigingsblad A1 op het Certificatieschema PKVW:2011 gepubliceerd.

De wijzigingen hebben betrekking op bijlage 2 van het certificatieschema. De werkwijze van certificatie-instellingen voor het uitvoeren van steekproef-inspecties bij gecertificeerde PKVW bedrijven wordt hiermee verduidelijkt. Hierdoor worden interpretatieverschillen tussen certificatie-instellingen voorkomen.

Voor dit wijzigingsblad geldt geen overgangstermijn.

De juiste versies van alle documenten die van belang zijn voor de certificatie van PKVW woningbeveiliging door PKVW bedrijven zijn altijd te downloaden vanaf de pagina downloads PKVW.

Top