Harrit Broos
Harrit Broos • 3 minuten leestijd

CIBV door RvA geaccrediteerd voor ontruimingsalarminstallaties

Gisteren kregen wij van de Raad voor Accreditatie (RvA) het officiële bericht dat de RvA de scope van CIBV opnieuw heeft uitgebreid. Het betreft de uitbreiding met de CCV certificatieschema’s voor ontruimingsalarminstallaties (levering, installatie en onderhoud).

Hiermee zijn de door CIBV bij de RvA aangevraagde accreditaties voor de CCV certificatieschema’s compleet. Het betreft de volgende certificatieschema’s:

  • de CCV certificatieschema’s voor levering en onderhoud van VBB-systemen
  • de CCV certificatieschema’s voor levering, installatie en onderhoud van brandmeldinstallaties
  • de CCV certificatieschema’s voor levering, installatie en onderhoud van ontruimingsalarminstallaties
  • het CCV certificatieschema REOB

zie de RvA verrichtingenlijst.

CIBV is daarmee als certificatie-instelling in staat om bedrijven onder RvA accreditatie te certificeren voor sprinklerinstallaties, brandmeldinstallaties, ontruimingsalarminstallaties en voor het onderhoud van blusmiddelen.

RvA accreditatie is erop gericht het vertrouwen van een afnemer in de kwaliteit van een product of dienst te ondersteunen.  “Dat gebeurt via onafhankelijk en deskundig toezicht. Want hoe weten we of een keurmerk de garantie biedt die het beweert te geven? We vertrouwen er vaak op, maar de vraag is of dat vertrouwen terecht is. Accreditatie vergroot dus de helderheid van de waarde van keurmerken, certificaten en laboratoriumresultaten.” Aldus de RvA.

De bedrijven die CIBV vanaf heden voor ontruimingsalarminstallaties positief gaat beoordelen, mogen de afgebeelde CCV OAI Certificatiemerken op de installatiecertificaten, -attesten en onderhoudscertificaten gebruiken.

Dit certificatiemerk zal in de toekomst het herkenningsteken zijn dat ontruimingsalarminstallaties zijn gecertificeerd dan wel onder certificatie zijn geïnstalleerd of onderhouden.

Top