Harrit Broos
Harrit Broos • 2 minuten leestijd

Het CCV heeft recent twee Infosheets gepubliceerd.

Infosheet “Bouwbesluit en brandbeveiligingsinstallaties” voor ondernemers
Deze infosheet heeft als titel “Bouwbesluit: eisen aan brandbeveiligingsinstallaties vanaf 1 januari 2015”.

Per die datum verandert de regelgeving voor brandveilig gebruik, en het CCV vat met de nieuwe infosheet voor ondernemers de belangrijkste wijzigingen samen. U vindt de infosheet hier.

De infosheet is opgesteld in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van gebouwgebruikers, zoals Horeca Nederland, VNO-NCW en de Recron.

Infosheet “Certificatieschema’s BMI – kansen en mogelijkheden”
Per 1 januari 2015 vervalt de aloude Regeling BMI 2002, en bieden de in 2011 geïntroduceerde CCV-schema’s BMI een geschikt alternatief. Het CCV en de certificatie-instellingen beijveren zich branddetectiebedrijven en brandmeldonderhoudsbedrijven te laten overstappen van de oude Regeling naar de nieuwe CCV-schema’s. Gecertificeerde bedrijven hebben namelijk een streepje voor, en bieden hun klanten een waardevol certificaat.

Om deze boodschap te ondersteunen heeft het CCV in samenspraak met de certificatie-instellingen een Infosheet ontwikkeld met een overzicht van de (kleine) verschillen en de (grote) overeenkomsten tussen de oude Regeling en de nieuwe CCV-schema’s. Verder staan er argumenten in voor de bedrijven om zich te laten certificeren, en worden de voordelen en kansen van certificatie volgens de CCV-certificatieschema’s BMI belicht. U vindt de infosheet hier.

Top