Harrit Broos
Harrit Broos • 2 minuten leestijd

CIBV door RvA geaccrediteerd voor VBB

Vandaag kregen wij van de Raad voor Accreditatie (RvA) het officiële bericht dat de RvA de scope van CIBV heeft uitgebreid met VBB (Sprinklerinstallaties) Levering en Onderhoud.CCV_Conformiteitsmerk_Levering_VBB Zie de RvA verrichtingenlijst.

CIBV is de eerste certificatie-instelling die sprinklerinstallateurs onder accreditatie mag certificeren voor de CCV certificatieschema’s voor VBB Levering en Onderhoud.

Vandaag al certificeren wij Aqua+ Sprinklersystemen. Het blad Beveiliging zal in het komende nummer uitgebreid aandacht besteden aan de uitreiking van het certificaat.  Volgende week zal naar verwachting al de tweede sprinklerinstallateur volgen.

De bedrijven die CIBV voor VBB positief heeft beoordeeld, mogen nu de afgebeelde CCV VBB Certificatiemerken op de installatie- en onderhoudscertificaten gebruiken. CCV_Conformiteitsmerk_Onderhoud_VBB

Dit certificatiemerk zal in de toekomst het herkenningsteken zijn dat sprinklerinstallaties onder certificatie zijn aangelegd of onderhouden.

Continuering RvA accreditatie voor REOB

Onlangs voerde de RvA bij CIBV ook een controle beoordeling uit voor het REOB Certificatieschema voor onderhoud van blusmiddelen. Daarbij werden geen afwijkingen geconstateerd (behoudens een “(B)” afwijking op de nieuwe norm EN 17065).

CIBV is daarmee de enige certificatie-instelling die deze certificatiewerkzaamheden onder accreditatie mag verrichten sinds oktober 2011 en sinds maart 2013 voor het huidige REOB:2011 certificatieschema.

Top