Martijn Oors
Martijn Oors • 2 minuten leestijd

Termijn opfriscursus van 5 naar 3 jaar

In de certificatieschema’s BORG-B en BORG-E is in paragraaf 3.2.2.2 opgenomen dat het BORG-erkende bedrijf aantoonbaar beleid moet hebben om de kennis bij de gekwalificeerde medewerkers over de VRKI 2.0 actueel en op peil te houden.

Op dit moment is het de bedoeling om gekwalificeerde medewerkers minimaal één keer in de vijf jaar een opfriscursus/training te laten volgen om de kennis actueel en op peil te houden.

Er is in het licentienemersoverleg inmiddels afgesproken om de termijn van 5 jaar aan te passen naar 3 jaar omdat de VRKI jaarlijks wordt aangepast. Ondanks dat het nog geen eis is van het certificatieschema is het goed om medewerkers te hebben die op de hoogte zijn van de actuele regels. Dit komt de kwaliteit van de beveiliging ten goede.

De aanpassing zal bij de eerstvolgende nieuwe versie van het certificatieschema meegenomen worden.

Op de website van CIBV zijn hier de opleiders van een opfriscursus opgenomen.
Zie hiervoor: https://cibv.nl/register/opleider-opfristrainingen/

Mochten er naar aanleiding van dit nieuwsbericht nog vragen of opmerkingen zijn kunt u contact opnemen met Arnold van Beers (abs@cibv.nl) of Martijn Oors (mos@cibv.nl).

Top