Christiaan van de Geer
Christiaan van de Geer • 3 minuten leestijd

Zekerheid over veiligheid

Uit recent onderzoek dat het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) liet uitvoeren door onafhankelijk onderzoeksbureau Markteffect blijkt dat gebouwgebruikers het onderhoud van de brandmeldinstallatie belangrijk vinden.

77% van de ondervraagden gaf aan een keurmerk voor onderhoud (zeer) belangrijk te vinden. Dit biedt zekerheid over de veiligheid en het is geruststellend dat aan alle regels wordt voldaan.

Ruim 300 kleine en grote organisaties met een brandmeldinstallatie zonder doormelding naar de brandweer namen deel aan het onderzoek.

Cijfers van het onderzoek

Gebouwgebruikers besteden het onderhoud het liefst uit aan bedrijven met het CCV-keurmerk. Hieronder kun je de factsheet en de uitgebreide samenvatting downloaden.

Onderhoud met keurmerk beter beoordeeld

Bedrijven die werken met het CCV-keurmerk worden significant beter beoordeeld dan onderhoudsbedrijven zonder keurmerk.

Werk aan de winkel

Op zich mooie cijfers voor onderhoudsbedrijven met keurmerk echter is ruim een kwart van de ondervraagde gebouwgebruikers niet bekend met het CCV-keurmerk voor onderhoud brandmeldinstallaties.

Laten we dan ook met elkaar zien dat:

  • het keurmerk een pre is;
  • er wordt gewerkt volgens de regels;
  • als alles voldoet er een certificaat volgt.

Je daarbij laat toetsen door ons als onafhankelijke certificatie-instelling en dat biedt je opdrachtgever nog meer zekerheid over de kwaliteit van het geleverde werk.

Tips

Het onderzoek levert een aantal concrete tips op, die wij dan ook graag met je delen.

Meer informatie

Meer informatie over certificatie als onderhoudsbedrijf: pagina van CIBV over certificatie brandmeldinstallaties

Top