Harrit Broos
Harrit Broos • 1 minuut leestijd

25 april 2012

In deze nieuwsbrief informeren wij u over:

 1. de volgende onderwerpen die gerelateerd zijn aan de LPS 1233 voor vast opgestelde brandblusinstallaties:
  • Besluiten CvD n.a.v. vergadering 17 april 2012
  • Impact van een aantal zwaardere criteria in de EN 12845
  • Technische bulletins / Memoranda
  • Deskundigenrapporten
  • Stand van zaken Werkgroepen
 2. het volgende onderwerp gerelateerd aan de CCV Regeling Brandmeldinstallaties 2002 (heruitgave 2009):
  • Wijzigingsblad A2

De complete nieuwsbrief kunt u hier downloaden.

Top