Harrit Broos
Harrit Broos • 1 minuut leestijd

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende nieuwe Certifcatieschema’s:

  • certificatieschema’s voor brandmeldinstallaties
  • certificatieschema voor onderhoud blusmiddelen (REOB)

De complete nieuwsbrief kunt u hier downloaden.

Top