Harrit Broos
Harrit Broos • 1 minuut leestijd

Onderwerpen:

  • Toelichting en uitleg productcertificatie van onderhoud
  • Handreiking certificering brandbeveiligingssystemen vastgesteld
  • LPCB overhandigd eerste onderhoudscertificaat
  • Nieuwe ontwerp sprinklernorm Ontw. NEN 1073
  • Commentaar op Memorandum 66A over bronpompen
  • Lopende zaken LPS 1233
De complete nieuwsbrief kunt u hier downloaden.
Top