Harrit Broos
Harrit Broos • 1 minuut leestijd

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen die gerelateerd zijn aan de LPS 1233 voor vast opgestelde brandblusinstallaties:

  • Besluit CvD-blus n.a.v. vergaderingen 22 juni en 5 oktober 2012
  • Impact van een aantal zwaardere criteria in de EN12845
  • Nieuwe LPS 1233 versie 3.3
  • Stand van zaken Werkgroepen

De complete nieuwsbrief kunt u hier downloaden.

Top