Harrit Broos
Harrit Broos • 4 minuten leestijd

De beste wensen en een nieuwe naam!

De beste wensen voor 2013 van het vertrouwde team Afbeelding
onder een nieuwe naam!

Vanaf 1 januari 2013 gaat LPCB Nederland B.V. verder onder een nieuwe naam:

CIBV – Certificatie Instelling voor Beveiliging en Veiligheid B.V.

Achtergrond en strekking van de naamswijziging naar CIBV

De naam LPCB Nederland is afkomstig van LPCB/BRE in het Verenigd Koninkrijk, die sinds 2000 met het certificatieschema LPS 1233 de certificering van met name sprinklerinstallaties heeft uitgevoerd in Nederland. Vanaf 2007 is LPCB Nederland ontstaan, waarbij ook andere certificatieschema’s (BMI, REOB, UPD/IPB Opsteller, BORG en PKVW) zijn toegevoegd aan de activiteiten. Nu het komende jaar de certificatie van sprinklerinstallaties volgens het CCV Certificatieschema VBB systemen kan worden uitgevoerd, neemt de rol van LPCB/BRE verder af, zodat van LPCB/BRE het verzoek is gekomen om dit in de naam van ons bedrijf en ons certificatiemerk tot uiting te laten komen.

LPCB Engeland blijft betrokken voor LPS 1233

Voor de uitvoering van de LPS 1233 zal LPCB/BRE overigens ongewijzigd betrokken blijven als eigenaar en verantwoordelijke certificatie-instelling. Het LPCB certificatiemerk wordt voor LPS 1233 gehandhaafd. De dagelijkse uitvoering van het schema zoals de audits ligt zoals voorheen in Nederland bij CIBV.

Uitsluitend een naamswijziging

De wijziging betreft dus uitsluitend een naamswijziging; al het andere (juridische entiteit, eigendom, directie, medewerkers, activiteiten, accreditatie, contracten, verplichtingen, adres- en bankgegevens) blijven ongewijzigd. Wij zullen ervoor zorgdragen dat de naamswijziging zo spoedig mogelijk wordt verwerkt in onze registratie, licenties, accreditaties en documenten.

De gevolgen voor u als belanghebbende

De belangrijkste gevolgen van de naamswijziging voor u zijn:

  • De domeinnaam van onze website is cibv.nl
  • Onze emailadressen veranderen overeenkomstig, bijv.: info@lpcb.nl wordt info@cibv.nl
  • Wij hebben een nieuw certificatiemerk; wij verzoeken de door ons gecertificeerde bedrijven bij de eerstvolgende wijziging van uw website, briefpapier, stickers, e.d. dit aan te passen. Het bestand van het certificatiemerk wordt per email aan de gecertificeerde bedrijven verzonden.
Top