Arnold van Beers
Arnold van Beers • 2 minuten leestijd

In de certificatieschema’s Leveren en installeren Brandmeldinstallaties en Leveren en installeren Ontruimingsalarminstallaties wordt in paragraaf 6.3 aangegeven welke normen binnen de bedrijven aanwezig moeten zijn.

Op 1 mei 2020 heeft NEN een aanvulling op de NEN 1010 gepubliceerd. Door deze aanpassing wordt in de NEN 1010 niet meer verwezen naar de NEN 8012. De NEN 8012 gaat over de keuze van het leidingtype met als doel het beperken van schade als gevolg van brand van en via elektrische leidingen.

Doordat in de certificatieschema’s in paragraaf 6.3 geen datum is genoemd wordt verwacht dat de bedrijven over de meest actuele norm beschikt.

De aanvulling op de norm is kosteloos te bestellen bij NEN.

Top