Arnold van Beers
Arnold van Beers • 2 minuten leestijd

Een bedrijf dat een gecertificeerd product of dienst levert wordt periodiek door een Certificatie Instelling beoordeeld. Bij deze beoordeling (audit of inspectie) kunnen situaties gevonden worden die afwijken van de eisen uit het certificatieschema. Dit noemen we een afwijking.

Het afhandelen van een afwijking zorgt ervoor dat de kern van het probleem wordt opgelost zodat de afwijking niet opnieuw kan ontstaan. Dit wordt door veel bedrijven als “moeilijk” ervaren.

Om beter uit te leggen hoe met een afwijking omgegaan moet worden heeft Het CCV een animatiefilmpje gemaakt. Hiermee is op een eenvoudige manier uitgelegd wat er van een bedrijf verwacht wordt.

Het animatiefilmpje is gepubliceerd op de website van het CCV.

Natuurlijk zullen wij, als CIBV, onze klanten graag uitleggen wat er van hen verwacht wordt om samen tot een hoger kwaliteitsniveau te komen.

Top