Harrit Broos
Harrit Broos • 3 minuten leestijd

De Commissie van Deskundigen Blus / het Deskundigenpanel VBB-systemen vraagt commentaar op (concept) Technische Bulletins.

Reageren

U wordt verzocht uw reactie via het commentaarformulier in te dienen. Ingebrachte voorstellen worden verwerkt of beargumenteerd terzijde gelegd.

Concept-TB 79 Aanvullende voorschriften voor leidingbeugels

In de periode 15 juli – 01 oktober 2013 is concept-TB 79 Aanvullende voorschriften voor leidingbeugels voor commentaar gepubliceerd. Gebruik voor uw reactie het commentaarformulier. Uw inbreng stuurt u uiterlijk 1 oktober 2013 per e-mail in. Het e-mailadres staat op het commentaarformulier vermeld.

  • Concept voor commentaar TB 79 Aanvullende voorschriften voor leidingbeugels (website CCV)
  • Commentaarformulier (website CCV)

Evaluatie TB 66A Bronpompsystemen ten behoeve van sprinklerinstallaties

TB 66A Bronpompsystemen ten behoeve van sprinklerinstallaties wordt geëvalueerd. In de periode 15 juli – 01 oktober 2013 is het mogelijk, zienswijzen, commentaar en verbetervoorstellen voor TB 66A in te dienen. Gebruik voor uw reactie het commentaarformulier. Uw inbreng stuurt u uiterlijk 1 oktober 2013 per e-mail in. Het e-mailadres staat op het commentaarformulier vermeld.

  • TB 66A Bronpompsystemen ten behoeve van sprinklerinstallaties (website CCV)
  • TB 66A appendix Branchedocument (website CCV)
  • Commentaarformulier (website CCV)

Herzien TB 60A Voorschriften voor sprinkler-, brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties in vuurwerk(buffer-) bewaarplaatsen en verkoopruimten voor vuurwerk overeenkomstig ADR klasse 1.4S en 1.4G

TB 60A Voorschriften voor sprinkler-, brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties in vuurwerk(buffer-) bewaarplaatsen en verkoopruimten voor vuurwerk overeenkomstig ADR klasse 1.4S en 1.4G is herzien. In de periode 15 juli – 01 oktober 2013 is het mogelijk, commentaar op TB 60A in te dienen. Gebruik voor uw reactie het commentaarformulier. Uw inbreng stuurt u uiterlijk 1 oktober 2013 per e-mail in. Het e-mailadres staat op het commentaarformulier vermeld.

  • TB 60A Voorschriften voor sprinkler-, brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties in vuurwerk(buffer-) bewaarplaatsen en verkoopruimten voor vuurwerk overeenkomstig ADR klasse 1.4S en 1.4G (website CCV)
  • Commentaarformulier (website CCV)
Top