Harrit Broos
Harrit Broos • 3 minuten leestijd

In de vergadering van de werkgroep Kwaliteitsbeheer is besloten om de toepassing van draadglas in PKVW Bestaande Bouw toe te staan.

Gebruik van enkelvoudig draadglas
Besloten is dat in bereikbare deuren, ramen en elementen, zoals omschreven in de eisen W1, W2 en W3 van het handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen Bestaande Bouw 2011, het gebruik van enkelvoudig draadglas is toegestaan. Hierbij wordt aanbevolen om de draadglas ruit in de lijmende kit te plaatsen.

Motivatie
Als motivatie wijst de werkgroep op onderzoek van het Kenniscentrum glas waaruit is gebleken dat de kans op verwonding bij het maken van een doorgangsopening bij draadglas reëel aanwezig is, in ieder geval dat de kans op grote verwondingen bij draadglas groter is dan bij gelaagd glas (P1A). Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat het toepassen van draadglas in de bestaande bouw inbraaktechnisch vooralsnog niet tot problemen heeft geleid.

U kunt het besluit downloaden op de website politiekeurmerk.nl

Besluiten van de werkgroep Kwaliteitsbeheer die een aanvulling vormen op het Handboek PKVW Bestaande Bouw 2011 zijn:

  • Besluit: toepassing draadglas in PKVW Bestaande Bouw (31 juli 2013)
  • Besluit: aanvulling Beveiligingsrichtlijn PKVW (14 juni 2013)
  • Besluiten Beloopbaar vloeroppervlak, Brievenbusafscherming en Verlichting in vandalismebestendige constructies (20 april 2012)

Overige publicaties van de werkgroep Kwaliteitsbeheer:

  • Toelichting toepassing gecertificeerde raamkrukken bij samengesteld beslag (4 maart 2013)
  • Inspectie-instellingen en certificatie-instellingen hebben in 2012 hun zorg uitgesproken over onregelmatigheden over de plaatsing van rookmelders. De Werkgroep heeft daarom in juni 2013 het document Plaatsing rookmelders Bestaande Bouw opgeleverd. Eerder dit jaar verscheen al het document Plaatsing Rookmelders Nieuwbouw.
Top