Harrit Broos
Harrit Broos • 2 minuten leestijd

Er is aanleiding om de CCV-Richtlijn Brandbeveiliging Consumentenvuurwerk aan te passen. Tussen 1 december 2018 en 15 januari 2019 publiceert het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV) een conceptversie voor commentaar.

Hierin zijn aanpassingen verwerkt in verband met de nieuwe versie van de norm voor sprinklerbeveiliging NEN-EN 12845:2015+NEN 1073:2018. De nieuwe norm is dit jaar gepubliceerd en het CCV stelt voor de richtlijn op onderdelen aan te passen.

Verder is een aantal redactionele aanpassingen doorgevoerd. In de conceptversie van de Richtlijn van 20 november 2018 zijn de aanpassingsvoorstellen zichtbaar gemaakt. Commentaar is mogelijk tot en met 15 januari 2019, via het commentaarformulier.

De concept versie van de CCV-richtlijn Brandveiligheid consumentenvuurwerk (20-11-2018) en het commentaarformulier voor de  concept CCV-richtlijn zijn is te vinden op  Linkde desbetreffende pagina van het CCV.

Nog niet voor gebruik!
De CCV-richtlijn wordt pas gebruikt zodra het Vuurwerkbesluit daarnaar verwijst. Om die reden draagt het hieronder beschikbare document het watermerk ‘Nog niet voor gebruik’.

Top