Harrit Broos
Harrit Broos • 2 minuten leestijd

Bij certificatie volgens CCV-certificatieschema’s komen soms onduidelijkheden naar boven waarin het certificatieschema niet voorziet of waar het schema onvoldoende houvast biedt.

Toch moeten de werkzaamheden door alle bedrijven op dezelfde wijze worden uitgevoerd. Daarom zijn er oplossingen bedacht die zijn vastgelegd in certificatieafspraken. Bij herziening van het certificatieschema worden de certificatieafspraken opgenomen in de nieuwe versie.

In november 2018 heeft de Commissie van Belanghebbenden Brandbeveiliging (CvB Brand) ingestemd met certificatieafspraken voor onderhoud blusmiddelen (REOB), blusinstallaties, brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties.

Certificatieafspraak VBB sprinklerinstallaties

Voor het productcertificatieschema onderhoud VBB-systemen (sprinklerinstallaties) is het begrip ‘vervaldatum’ in relatie tot de onderhoudscyclus gedefinieerd. De vervaldatum bepaalt of de onderhoudscyclus van een brandblussysteem tijdig is afgerond. Het begrip wordt nu gedefinieerd en toegepast als de datum waartegen het volgende onderhoud moet zijn uitgevoerd. De vervaldatum is installatiegebonden.

Lees de volledige VBB certificatieafspraak op de desbetreffende pagina van het CCV

Top