Arnold van Beers
Arnold van Beers • 2 minuten leestijd

Vanaf 15 januari zijn de nieuwe certificatieschema’s voor ontruimingsalarminstallaties beschikbaar. De ingangsdatum is 15 april 2019 en de schema’s mogen vanaf de publicatiedatum gebruikt worden.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

Algemeen:

 • Kwalificatie van medewerkers door het eigen bedrijf is uitgebreid met controle op de werklocatie
 • Methode voor controleren/beheer van meetmiddelen is aangepast
 • Alle diensten (Leveren, Installeren en Onderhoud), ook die geen certificaat of attest opleveren, vallen onder het toezicht van de certificatie instelling
 • Minimale tijdsbesteding van de audit is vastgelegd, waardoor er tijdens de audit meer tijd dan voorheen besteed moet worden.

Leveren en Installeren Ontruimingsalarminstallaties:

 • Deellevering is verduidelijkt (Uitbreiding en modificatie zijn omschreven)

Onderhoud Ontruimingsalarminstallaties:

 • NEN 2654-2:2018 is als norm opgenomen in het certificatieschema
  • Onderhoudsplan zal bij elke installatie aangehouden moeten worden
  • Onderhoudsdeskundige moeten een schriftelijke aanwijzing overeenkomstig NEN 3140+A1 hebben
  • Rapport van onderhoud uit de Norm (NEN 2654-2) dient toegepast te worden
 • Deelonderhoud is mogelijk
 • Steekproeftabel is aangepast

Binnenkort zal CIBV meer gedetailleerd aan de door CIBV erkende bedrijven aangeven wat de verschillen zijn en wat deze inhouden. Tijdens de periodieke beoordeling wordt uitgegaan dat het bedrijf zelf voldoende heeft gedaan om aan de eisen te voldoen.

Versie 4.0 kunt u downloaden vanaf de pagina Ontruimingsalarminstallaties.

Top