Arnold van Beers
Arnold van Beers • 5 minuten leestijd

Het CCV heeft op 1 september de certificatieschema’s Leveren brandmeldinstallaties versie 6.0 en Leveren ontruimingsalarminstallaties versie 5.0 gepubliceerd.

De publicatiedatum van de nieuwe schema’s is 1 september 2023 en moeten vanaf 1 december gebruikt worden. Het is de bedoeling dat vanaf de publicatiedatum bedrijven zich voorbereiden op het nieuwe schema. CIBV voert tot 1 december 2023 de audits uit op de voorgaande versies uit.

In het kwaliteitssysteem en werkwijze moeten de wijziging worden doorgevoerd, hierop wordt tijdens de eerstvolgende audit getoetst.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • In 2.1 is deellevering nader uitgewerkt: er wordt onderscheid gemaakt tussen levering, deellevering en een kleine aanpassing.
 • In 2.2.4 is toegevoegd hoe het bedrijf moet omgaan met een attest voor het installatiewerk waarvoor hij niet zelf de opdrachtgever is.
 • In 3.2.1 zijn de specifieke taken van de projecteringsdeskundige toegevoegd, en zijn de opsommingen van specifieke taken van de installatiedeskundige en de inbedrijfsteller aangevuld met onderdelen die eerst in hoofdstuk 2 stonden.
 • In 3.2.2 is de eis dat medewerkers over mbo-werk- en denkniveau moeten beschikken vervallen. Toegevoegd is hoe kan worden aangetoond dat een installatiedeskundige over de vereiste kennis en kunde beschikt. De bepaling over initiële en periodieke kwalificatie van installatiemedewerkers vereenvoudigd.
 • In 3.2.3 van het certificatieschema BMI zijn de meetmiddelen M3 en M4 (en M5 bij OAI) verwijderd omdat deze metingen niet zijn opgenomen in hoofdstuk 2.
 • De beschrijving van uitbesteding van werkzaamheden in 3.2.4 is aangepast aan de praktijk. Toegevoegd is onder welke voorwaarden de controle van installatiewerk dat geleverd is door een onderaannemer achterwege kan blijven.
 • In 3.2.6 is nader gespecificeerd welke minimuminformatie voorafgaand aan de levering beschikbaar moet zijn. Beschreven is wat de gevolgen zijn als de minimuminformatie ontbreekt.
 • In 3.2.10 is de basis voor de jaarlijkse analyse van het functioneren van het kwaliteitssysteem vereenvoudigd.
 • In 3.3.4 is toegevoegd dat niet alleen leveringen van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties maar ook deelleveringen en kleine aanpassingen onder toezicht van de certificatie-instelling vallen.
 • In 4.5.2 is toegevoegd dat als een bedrijf in een jaar geen volledige installatie levert, de certificatie-instelling deelleveringen en/of kleine aanpassingen beoordeelt.
 • In 4.8.8 is het toezicht door de certificatie-instelling op implementatie van correcties gehandhaafd en op implementatie van corrigerende maatregelen geschrapt (dat laatste vindt plaats bij de periodieke beoordeling).
 • In 5.1.2 is toegevoegd dat het certificatiemerk ook moet worden gebruikt op het rapport van oplevering.
 • In 6.3 is toegevoegd dat door het CCV gepubliceerde interpretaties onderdeel uitmaken van normen en documenten uit de opsomming.
 • In bijlage 10 van het certificatieschema BMI is aan het eind van onderdeel 2 een tekenveld toegevoegd voor de inbedrijfsteller, in lijn met de opsomming van taken in 3.2.1.

Downloaden:

Mochten er naar aanleiding van dit nieuwsbericht nog vragen of opmerkingen zijn kunt u contact opnemen met Christiaan van de Geer (cvdg@cibv.nl) of Arnold van Beers (abs@cibv.nl).

Top