Arnold van Beers
Arnold van Beers • 2 minuten leestijd

Bij certificatie volgens CCV-certificatieschema’s komen soms onduidelijkheden naar boven waarin het certificatieschema niet voorziet of waar het schema onvoldoende houvast biedt.

Toch moeten de werkzaamheden door alle bedrijven op dezelfde wijze worden uitgevoerd. Daarom zijn er oplossingen bedacht die zijn vastgelegd in certificatieafspraken. Bij herziening van het certificatieschema worden de certificatieafspraken opgenomen in de nieuwe versie.

In november 2018 heeft de Commissie van Belanghebbenden Brandbeveiliging (CvB Brand) ingestemd met certificatieafspraken voor onderhoud blusmiddelen (REOB), blusinstallaties, brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties.

Certificatieafspraak REOB

Sinds 2012 is in het REOB certificatieschema niet meer opgenomen dat ook brandslanghaspels volgens de tot 1994 toegepaste NEN 3211 kunnen worden onderhouden volgens het REOB certificatieschema. Deze brandslanghaspels komen nog veelvuldig voor. Door deze afspraak wordt nu duidelijk dat onderhoud van deze brandslanghaspels nog steeds mogelijk is. Het onderhoud moet worden uitgevoerd volgens NEN-EN 671-3.

Lees de volledige REOB certificatieafspraak  op de desbetreffende pagina van het CCV

Top