Harrit Broos
Harrit Broos • 1 minuut leestijd

In juli 2007 zijn er licentie-overeenkomsten afgesloten tussen de stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en LPCB Nederland waarbij het CCV aan LPCB Nederland het recht verleent om de onderstaande regelingen te hanteren bij het verlenen en verlengen van bedrijfserkenningen en het verstrekken van installatiecertificaten:

– BORG Beveiligingsbedrijf 2005
– Brandmeldinstallaties 2002
– Onderhoud kleine blusmiddelen 2005

Voor LPCB Nederland is dit een belangrijke stap om de certificatiewerkzaamheden op brand- en inbraakbeveiligingsgebied te completeren.

Top