Harrit Broos
Harrit Broos • 3 minuten leestijd

Op 18 juli 2007 maakte VROM-Inspectie de resultaten bekend van een onderzoek bij 12 willekeurig geselecteerde hotels in panden van vóór 1980. Helaas voldeden de meeste niet aan de huidige brandveiligheidsvoorschriften en moest één hotel direct worden gesloten. Drie andere hotels waren niet in het bezit van een gebruiksvergunning die verplicht is voor hotels voor meer dan 10 personen. Gebreken die verder uit het onderzoek naar voren kwamen waren het ontbreken van rookmelders, onvoldoende vluchtroutes en onvoldoende passieve brandveiligheid.

VROM-Inspectie vreest dat dit onderzoek representatief is voor de horeca in het gehele land en is van plan om alle 2.500 hotels in Nederland te beoordelen. Veel hoteleigenaars zullen er niet zeker van zijn of hun gebouwen voldoende brandveilig zijn en met het inhuren van brandveiligheidsdeskundigen zijn vaak hoge kosten gemoeid.

BRE adviseert dat personen die verantwoordelijk zijn voor de brandveiligheid in hotels een basis onderzoek naar brandveiligheid uitvoeren. Teneinde daarbij te helpen heeft BRE de richtlijn “Fire safety in hotels” (Brandveiligheid in hotels) uitgegeven. Deze 35 pagina’s tellende publicatie omvat het volgende:

• Hoe brand begint en zich verspreidt
• Brandveiligheidsmanagement
• Beoordeling van het brandrisico
• Brandveiligheidstraining
• Noodplan voor brand
• Het communiceren van veiligheidsmaatregelen aan gasten
• Brandveiligheidvoorzieningen
• Ontvluchting bij brand
En misschien nog wel het belangrijkste van alles: het geeft u een gedetailleerde brandveiligheidschecklist voor uw hotel…

De meeste bedrijven overleven een brand niet, afgezien nog van de schade die aan menselijk leven kan worden toegebracht. Verzeker u ervan dat uw hotel niet om de verkeerde redenen de voorpagina haalt en begin meteen met het verbeterproces van de brandveiligheid.

    

Top