Harrit Broos
Harrit Broos • 3 minuten leestijd

Het CCV meldt dat nieuwe versies van de VRKI-documenten zijn gepubliceerd; het betreft een verbeterde versie van de documenten die in januari zijn gepubliceerd. Hierin zijn de aanpassingen verwerkt die het Deskundigenpanel Inbraak in het afgelopen jaar heeft vastgesteld.

De VRKI-documenten zijn per 3 maart 2014 bijgewerkt en kunnen direct worden gebruikt. Voor BORG-gecertificeerde bedrijven komt er later in 2014 een Wijzigingsblad voor het CCV-certificatieschema BORG Beveiligingsbedrijf. In dat (nog te publiceren) wijzigingsblad wordt aangegeven per wanneer het werken met de VRKI-documenten 2014 verplicht is.

Alarmtransmissie
De belangrijkste aanpassing heeft plaatsgevonden in Hoofdstuk 6 van het VRKI-document 03/385 Definities Beveiligingsmaatregelen, de bepalingen over alarmtransmissie. Hierin is nu een aansluiting gemaakt tussen de niveaus (AL0 t/m AL3) voor de alarmtransmissie trajecten en de indeling in Security Grades die worden gehanteerd in de Nationale en Europese normen. Als gevolg daarvan zijn de in andere drie documenten (VRKI Woningen, VRKI Bedrijven, Richtlijn Onderwijsinstellingen) de verwijzingen geactualiseerd. Ook de VRKI-kaart is aangepast.

Het Deskundigenpanel heeft de herziening van Hoofdstuk 6 van het VRKI-document 03-385 Definities Beveiligingsmaatregelen kort samengevat in een toelichtende tabel over alarmtransmissie. Deze wordt gepubliceerd bij de VRKI-kaart 2014.

Alle bijgewerkte VRKI documenten vindt u bij de BORG downloads op de CIBV website, waar u alle geldende documenten vindt die u nodig hebt voor BORG inbraakbeveiliging. Daar is ook het aangepaste Programma van eisen te vinden.

 

Top