Harrit Broos
Harrit Broos • 3 minuten leestijd

De PKVW-werkgroep Kwaliteit besloot vorige week over een aantal aanpassingen in de eisen. De besluiten gaan over:

  • beveiligingsmaatregelen bij het toepassen van een draaiknopcilinder
  • de toepassing van verlichtingsarmaturen die op zonne-energie werken
  • (alleen PKVW Nieuwbouw) een uitbreiding van het eerdere besluit over de opklimhoogte naar een galerij op de eerste etage van een woongebouw uit.

Beveiligingsmaatregelen bij het toepassen draaiknopcilinder
Wanneer een bereikbare toegangsdeur van een woning aan de binnenzijde een draaiknopcilinder heeft, dient die draaiknopcilinder altijd tegen manipulatie te zijn afgeschermd, ongeacht of er in of naast de deur glas aanwezig is.

Toepassen verlichtingsarmaturen werkend op zonne-energie
Het PKVW staat nog niet toe om bij bereikbare toegangsdeuren van de woning of (vrijstaande) bergingen verlichtingsarmaturen die op zonne-energie werken te gebruiken. De reden hiervoor is dat er altijd voldoende voeding moet zijn voor de verlichting. Dergelijke verlichtingsarmaturen werkend op zonne-energie zijn tot op heden nog niet ter beoordeling aan een onafhankelijk erkend keuringsinstituut voorgelegd.

De mogelijkheid van beoordeling is binnen het PKVW aanwezig. In geval van goedkeuring kunnen dergelijke verlichtingsarmaturen ook worden toegepast binnen het Politiekeurmerk. De commissie van compenserende maatregelen komt graag in contact met producenten, leveranciers en brancheorganisaties met verlichtingsproducten op zonne-energie die aan de randvoorwaarden voldoen. Goedgekeurde gecertificeerde producten kunnen dan ook op de productenlijst PKVW worden geplaatst, waardoor de producten extra aandacht krijgen.

Bijstelling Besluit opklimhoogte galerij 1e etage woongebouw
Het besluit over de wijziging van de opklimhoogte van een galerij op de eerste etage van een woongebouw (PKVW NB) is om pragmatische reden uitgebreid. Dit betekent dat de opklimhoogte van de aan deze galerij grenzende noodtrappen eveneens is bijgesteld naar 2,85 meter.

Bron: CCV

Bekijk alle geldende documenten
Alle documenten die momenteel van toepassing zijn voor woningbeveiliging door PKVW bedrijven zijn overzichtelijk vermeld op één pagina van de CIBV website.

 

Top