Harrit Broos
Harrit Broos • 2 minuten leestijd

Het betreft de volgende twee publicaties.

Extra testen van een digitale dieselmotor

Het testen (en inspecteren) van een pompset moet gebreken in functionaliteit vroegtijdig duidelijk maken zodat acties kunnen worden ondernomen. Een pompset is per definitie een zelfopofferend onderdeel van de brandbeveiligingsinstallatie. Het is echter niet de bedoeling dat bij testen en inspecties schade ontstaat aan de pompset. Het onderstaande document geeft de verschillen tussen digitaal geregelde en conventioneel mechanische dieselpompsets weer. Opgesteld door de CvD werkgroep Dieselmotoren.

ECM (Electronic Control Module) op dieselmotoren

De werkgroep Dieselmotoren geeft als unaniem advies dat het dubbel (redundant) uitvoeren van de ECM op dieselmotoren voor aandrijving van brandbluspompen geen toegevoegde waarde heeft. Het onderstaande document geeft een toelichting van dit standpunt. Opgesteld door de CvD werkgroep Dieselmotoren.

Downloaden

Download deze publicaties vanaf de LPCB website op de pagina van de Commissie van Deskundigen

Top