Harrit Broos
Harrit Broos • 1 minuut leestijd

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen die gerelateerd zijn aan de LPS 1233 voor vast opgestelde brandblusinstallaties:

  • Aangepaste overgangsregeling VAS naar NEN-EN 12845+A2+ NEN 1073
  • Gecombineerde Besluitenlijst CvD
  • Lopende zaken LPS 1233

De complete nieuwsbrief kunt u hier downloaden.

Top