Harrit Broos
Harrit Broos • 1 minuut leestijd

In deze nieuwsbrief informeren wij u over het volgende:

  • Overgangsregeling VAS naar NEN-EN 12845+A2+ NEN 1073
  • Model Onderhoudsrapport Sprinklerinstallaties
  • Gecombineerde Besluitenlijst CvD
  • Nieuwe publicaties Werkgroep Pompen (voorheen WG-Diesel).
  • Lopende zaken LPS 1233
  • Technische publicaties
  • Memoranda,  Technische Bulletins en NTA

De complete nieuwsbrief kunt u hier downloaden.

Top