Harrit Broos
Harrit Broos • 1 minuut leestijd

Onderwerpen:

In deze nieuwsbrief informeren wij u over het volgende:

  • Introductie NEN EN 12845 + NEN 1073
  • Gecombineerde Besluitenlijst CvD
  • Lopende zaken LPS 1233
  • Nieuw Contract Log
  • Technische publicaties
  • Memoranda en Technische Bulletins
  • Overige (technische) ontwikkelingen

De complete nieuwsbrief kunt u hier downloaden.

Top