Harrit Broos
Harrit Broos • 2 minuten leestijd

De CvB Brand heeft op dinsdag 7 februari jongstleden TB 74B goedgekeurd.

TB 74B is ten opzichte van het bestaande TB 74A redactioneel iets anders opgezet. Verder zijn verbeteringen aangebracht in het stappenplan voor leidingberekeningen (bijlage 2) en de berekeningen in bijlage 3 en 4.

Op voorstel van het Deskundigenpanel VBB-systemen heeft de Werkgroep Watervoorziening van het DP het TB 74A gereviseerd tot
concept-TB 74B.

De CvB heeft – in verband met lopende contractuele verplichtingen – een overgangsperiode toegevoegd voor het gebruik van het document: tot 1 mei kunnen TB 74A en TB 74B naast elkaar worden gebruikt.

Het TB is inmiddels gepubliceerd op de pagina met Technische Bulletins van het CCV.

Top