Arnold van Beers
Arnold van Beers • 3 minuten leestijd

NEN 2575-2:2012 A1:2018
In januari 2018 heeft NEN een wijzigingsblad gepubliceerd. Dit wijzigingsblad betreft een aanpassing van paragraaf 16.8.2 Uitvoering functiebehoud. De paragraaf is gewijzigd waardoor er duidelijker wordt hoe functiebehoud in combinatie met isolatoren toegepast kan worden. Dit is aangevuld met een bijlage waarin enkele voorbeelden zijn weergegeven.

Dit wijzigingsblad is te bestellen via deĀ Normshop van NEN.

NEN 2575-3:2012 A2:2018
Ook wijzigingsblad A2:2018 is in januari gepubliceerd. Dit wijzigingsblad vervangt A1:2013 waardoor er veel aanpassingen lijken te zijn. Het verschillen tussen A1 en A2 zijn echter beperkt.
Er zijn enkele aanpassingen doorgevoerd zoals de tijd tussen het slow whoop signaal en het tekstbericht. Dit is aangepast van 1 tot 2 seconden naar 0,25 tot 2 seconden.
Daarnaast is de cyclus van het signaal beter uitgelegd. De cyclus bestond uit twee slow whoop toonsignalen gevolgd door het gesproken bericht met afsluitend weer twee slow whoop toonsignalen. Dit is ingekort tot een cyclus van twee slow whoop toonsignalen gevolgd door het gesproken bericht. De afsluitende twee slow whoop toonsignalen zijn hierbij vervallen.
Verder zijn de voorbeelden van bedienpanelen aangepast.
Daarnaast zijn de wijziging zoals in de NEN 2575-2 A1 zijn doorgevoerd (functiebehoud in combinatie met isolatoren) ook voor de NEN 2575-3 van toepassing.

Dit wijzigingsblad is te bestellen via de Normshop van NEN.

Zijn deze wijzigingsbladen al van toepassing?
Doordat in de CCV certificatieschema’s specifiek wordt verwezen naar de eerdere versies van deze normen zijn de aanvullingen nog niet van toepassing op de onder certificaat geleverde installatie en/of diensten

Top