Disclaimer e-mail Certificatie Instelling voor Beveiliging en Veiligheid B.V. (CIBV)

 

Dit bericht (inclusief de eventuele bijlagen) is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u niet de geadresseerde(n) bent wordt u verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen uit uw systeem. Elk onbevoegd gebruik en/of onbevoegde verspreiding van dit bericht is niet toegestaan. Certificatie Instelling voor Beveiliging en Veiligheid B.V. (CIBV), statutair gevestigd te Amersfoort en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 11067807, sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending.

 

This message (including any attachments) is confidential and may be privileged. If you are not the intended recipiƫnt please notify the sender by return e-mail and delete this message from you system. Any unauthorised use or dissemination of this message in whole or in part is strictly prohibited. Certificatie Instelling voor Beveiliging en Veiligheid B.V. (CIBV), which has its seat in Amersfoort, the Netherlands, registered at the Chamber of Commerce under number 11067807, disclaims any liability arising from electronich mailing.

Top