Woningsprinklertechnicus

Inleiding

Dit betreft het examen dat volgt op de cursus Woningsprinklertechnicus.

De volgende examendata zijn bekend:

  • nog niet bekend (aansluitend op opleiding)

Op dit moment zijn er geen examens gepland, maar deze kunnen aangevraagd worden. Bij voldoende aanmeldingen zullen we een examen inplannen.

Om aan te melden verzoeken wij u het volgende formulier ingevuld aan ons te retourneren:

Aanmeldformulier examen Woningsprinklertechnicus

Het examen Woningsprinklertechnicus

Onderdelen per examen:

Meerkeuzevragen 45 min.
Open vragen 30 min.
Ontwerp en hydraulische berekening 90 min.

Vaststellen eindcijfers:

Eindcijfer 6 of hoger voor ieder examendeel.

Geldige legitimatie verplicht

Een kandidaat kan slechts aan het examen deelnemen indien tijdens het examen een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID of rijbewijs) kan worden voorgelegd.

Toegestane materialen:

* een zwart schrijvende pen
* een eenvoudige, niet programmeerbare rekenmachine

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar het CIBV examenreglement (zie hier) en de eind- en toetstermen.

Overige informatie

Tijden: 1 dagdeel, tussen 08:30 en 17:00 uur

De kandidaten ontvangen uiterlijk 2 weken voor het examen een bevestigingsbrief met daarin o.a. vermeld de aanvangstijd.

In verband met de wisselende grootte van de examengroepen worden de examens op diverse locaties afgenomen. De juiste locatie wordt per examen doorgegeven in de uitnodigingsbrief die de kandidaten ontvangen.

Per examen kunnen minimaal 6, en maximaal 40 deelnemers het examen afleggen.