Wie zijn wij?

CIBV – onafhankelijke certificering

CIBV, voorheen bekend als LPCB Nederland, is een onafhankelijke certificatie-instelling voor beveiliging en veiligheid. Voortgekomen uit het Britse LPCB, voert het al sinds 2000 de certificatie van sprinklerinstallaties in Nederland uit. De activiteiten in Nederland werden voor LPCB uitgevoerd door Huib Timmerman.

Richard Hoyer is nu verantwoordelijk voor de certificatie van sprinklerinstallateurs en de door de installateurs uitgevoerde installaties en onderhoud. Sjaco van den Berg ondersteunt Richard bij inspecties van onderhoud en bij de beoordeling van de aanvragen voor onderhoudscertificaten voor het VBB schema. Huib Timmerman is gelukkig ook na zijn pensioen betrokken bij deze werkzaamheden.

In 2007 zijn de activiteiten uitgebreid met de certificatie van aanleg en onderhoud van andere beveiligingsinstallaties en -voorzieningen. Het gaat daarbij om vaste blusinstallaties zoals blusgasinstallaties, brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties, REOB onderhoud van blusmiddelen alsmede BORG en PKVW inbraakbeveiliging.

Arnold van Beers is verantwoordelijk voor de certificatie van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties en BORG inbraakbeveiliging, hij wordt hierbij ondersteund door Christiaan van de Geer en Alex Ivanovic.

Arnold van Beers is samen met Sjaco van den Berg verantwoordelijk voor de certificatie van REOB onderhoud van blusmiddelen.

De certificatie van blusgasinstallaties, UPD opstellers, Politiekeurmerk (PKVW) alsmede de examinering vallen onder de verantwoording van Harrit Broos, die ook de dagelijkse leiding voert over CIBV.