Wie zijn wij?

CIBV – onafhankelijke certificering

CIBV, voorheen bekend als LPCB Nederland, is een onafhankelijke certificatie-instelling voor beveiliging en veiligheid. Voortgekomen uit het Britse LPCB, voert het al sinds 2000 de certificatie van sprinklerinstallaties in Nederland uit. De activiteiten in Nederland werden voor LPCB uitgevoerd door Huib Timmerman.

Richard Hoyer is nu verantwoordelijk voor de certificatie van sprinklerinstallateurs en de door de installateurs uitgevoerde installaties en onderhoud. Huib Timmerman ondersteunt, zelfs na zijn pensioen, Richard bij inspecties van onderhoud en bij de beoordeling van de aanvragen voor onderhoudscertificaten voor het VBB schema.

In 2007 zijn de activiteiten uitgebreid met de certificatie van aanleg en onderhoud van andere beveiligingsinstallaties en -voorzieningen. Het gaat daarbij om vaste blusinstallaties zoals blusgasinstallaties, brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties, REOB onderhoud van blusmiddelen alsmede BORG  inbraakbeveiliging.

Arnold van Beers is verantwoordelijk voor de certificatie van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties en BORG inbraakbeveiliging, hij wordt hierbij ondersteund door Christiaan van de Geer en Martijn Oors.

Arnold van Beers is tevens verantwoordelijk voor de certificatie van REOB onderhoud van blusmiddelen.

De certificatie van blusgasinstallaties, UPD opstellers, alsmede de examinering vallen onder de verantwoording van Harrit Broos, wie ook de dagelijkse leiding voert over CIBV.