Certificatie Instelling voor Beveiliging & Veiligheid

UPD Opsteller

Inleiding

Dit betreft het examen dat volgt op de opleiding:

  • Opsteller UPD BMI en OAI.
  • Opsteller UPD Sprinkler.

Het examen is afgestemd op de opleiding die wordt aangeboden door Brandpreventie Academy. Afbakening van gebruiksfuncties voor de opleiding en het examen worden vastgelegd in de eind- en toetstermen.

Eindtermen- en toetstermen

De opleiding is erop gericht om je de theoretische en praktische kennis van brandveiligheid, installatietechniek, certificering en wetgeving bij te brengen, waarna je in staat bent om uitgangspunten brandbeveiliging op te stellen voor brandmeld- en  ontruimingsalarminstallaties respectievelijk sprinklerinstallaties.

Het examen bestaat uit het opstellen van een praktijkopdracht waarbij een Uitgangspuntendocument moet worden opgesteld aan de hand van een praktijksituatie. De cases worden per mail verzonden aan de kandidaten door CIBV. De praktijkopdracht mag thuis of op het werk worden gemaakt en moet binnen één maand worden toegezonden aan CIBV. Bij de controle van de toegezonden uitwerkingen van de praktijkopdrachten maakt CIBV gebruik van een plagiaatscanner.
Hulp van bijvoorbeeld collega’s bij het opstellen van het Uitgangspuntendocument is toegestaan, maar het toegezonden Uitgangspuntendocument moet zijn opgesteld door en het eigen werk zijn van de examenkandidaat. Controle hierop vindt plaats tijdens een mondelinge verdediging.

Er vindt een mondelinge verdediging plaats van ongeveer een uur waarvan een derde bestaat uit de beantwoording van mondelinge theorievragen over de lesstof en twee derde uit verdediging van het eigen Uitgangspuntendocument.

 

Overzicht examens

Voor een overzicht van alle geplande examens kunt u terecht op de volgende link:

Overzicht brandexamens

Het examen UPD Opsteller

Onderdelen per examen:

Meerkeuzevragen 30 minuten
Mondelinge verdediging praktijkopdracht 30 minuten

Vaststellen eindcijfers:

Eindcijfer 6 of hoger voor ieder examendeel.

Geldige legitimatie verplicht

Een kandidaat kan slechts aan het examen deelnemen indien tijdens het examen een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID of rijbewijs) kan worden voorgelegd.

Toegestane materialen:

* een zwart schrijvende pen
* een eenvoudige, niet programmeerbare rekenmachine

Het CIBV examenreglement en de eind- en toetstermen voor dit examen zullen binnenkort op deze pagina worden gepubliceerd.

Overige informatie

De kandidaten ontvangen uiterlijk 2 weken voor het examen een bevestigingsbrief met daarin o.a. vermeld de aanvangstijd.

Het examen wordt in Amersfoort afgenomen.