TBV examen Praktijk (Case) – Oude stijl

Het TBV examen Praktijk (Deel 2) is een examen bestaande uit een projectopdracht (case). CIBV is een onafhankelijke exameninstelling die als afsluiting van de opleiding voor Technicus Beveiligingsinstallaties hiervoor examens afneemt.

In de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR) is vastgelegd dat werknemers van Beveiligingsbedrijven gediplomeerd moeten zijn. Het is mogelijk om het diploma te behalen via CIBV.

Om in het bezit te komen van een diploma Technicus Beveiligingsinstallaties (TBV), dient men te slagen voor de tentamens TBV Case en TBV Theorie.  Als men voor 1 van deze tentamens slaagt ontvangt men hiervoor een certificaat.

Certificaten van deelexamens blijven 2 jaar geldig. Het examen TBV Deel 2 bestaat uit een projectopdracht.

Eindtermen TBV

Het TBV examen is gebaseerd op de geldende eindtermen.

In de Regeling Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus staat:

Artikel 11. (alarminstallateurs)

1. Een beveiligingsorganisatie die werkzaamheden verricht als bedoeld in artikel 3, onder b, van de wet, aan welke een vergunning is verleend, laat het plan voor de installatie, de installatie en het onderhoud van de alarmapparatuur die hij gebruikt, slechts opstellen dan wel uitvoeren door alarminstallateurs die in het bezit zijn van een diploma dat de instemming heeft van de minister.

2. Instemming als bedoeld in het eerste lid hebben:

a. het diploma Monteur Beveiligingssystemen (MBV);

b. het diploma Technicus Beveiligingsinstallaties (TBV);

c. een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties, voor werkzaamheden als alarminstallateur.

De aanmeldingstermijn voor het examen sluit 2 weken voor de examendatum.

Kijk in het overzicht voor de actuele data van de examens.
Eerstvolgend examen

Duur 210 minuten