TBV examen Praktijk (Case) – Nieuwe stijl

CIBV is een onafhankelijke exameninstelling die als afsluiting van de opleiding voor Technicus Beveiligingsinstallaties hiervoor, sinds 2018 voor de nieuwe stijl, examens afneemt.

Tot 2018 kenmerkte het praktijkexamen TBV zich vooral door een lang schriftelijk examen.
CIBV wilt het praktijkexamen TBV meer laten aansluiten met de beveiligingswerkelijkheid van alle dag.
De RvT heeft ingestemd met deze vernieuwende aanpak; de brancheorganisaties en opleiders staan achter deze nieuwe vorm van examinering.

In de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR) is vastgelegd dat werknemers van Beveiligingsbedrijven gediplomeerd moeten zijn. Het is mogelijk om het diploma te behalen via CIBV.

Om in het bezit te komen van een diploma Technicus Beveiligingsinstallaties (TBV), dient men te slagen voor de tentamens TBV Case en TBV Theorie.
Wilt men in aanmerkingen komen voor het Praktijk nieuwe stijl examen, dient men eerst in het bezit te zijn van een positief resultaat voor het TBV Theorie examen.

Voor aanmelding dient men te beschikken over het certificaat TBV theorie deel.
Certificaten van deelexamens blijven 2 jaar geldig.

Na inschrijving en administratie afhandeling (o.a. aanmelding, verificatie personalia en verificatie geldigheid certificaat TBV Theorie) krijgt de kandidaat twee cases toegestuurd per email.

Er zijn hierdoor geen vaste examen(start) data voor dit examen. Wanneer u zich aanmeld hoeft u dus geen (voorkeurs)datum in te voeren. De cases worden per email opgestuurd door de examinator. De kandidaat kan zelf aangeven wanneer hij/zij de cases wil ontvangen.

De kandidaat krijgt één maand de tijd om de twee cases te maken. De cases moeten voldoen aan een aantal eisen, de gestelde eisen kunt u hier vinden.

Indien de cases voldoende worden beoordeeld zal de examinator een datum met de kandidaat inplannen voor de mondelinge verdediging van de gemaakte cases. Nadat de kandidaat is geslaagd voor zijn mondelinge verdediging, heeft hij/zij recht op een diploma. Het diploma wordt pas verzonden als de betaling van de factuur is ontvangen.

Het TBV examen is gebaseerd op de geldende eindtermen.
Eindtermen TBV