Certificering Sprinklerinstallatie

Overgang van LPS 1233 naar de CCV certificatieschema’s voor VBB installaties

Vanaf uiterlijk 1 juli 2015 worden sprinklerinstallateurs gecertificeerd conform de certificatieschema’s VBB-systemen die door het CCV zijn gepubliceerd. Deze bedrijven zullen vervolgens certificaten uitgeven conform de certificatieschema’s VBB-systemen. Zie de betreffende pagina op deze website.

LPS 1233 certificaten nog geldig

Certificatie conform LPS 1233 gaf tot 1 januari 2015 in combinatie met het VBB inspectieschema (inspectiecertificaat) invulling aan het specifieke overgangsrecht zoals genoemd in art. 9.2 van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel verwijst naar het in artikel 2.5.1 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) genoemde document waaruit blijkt dat de automatische brandblusinstallatie adequaat functioneert, wordt onderhouden en gecontroleerd. Uit artikel 4.3 en de Model Beleidsregel van de door Brandweer Nederland uitgegeven Handreiking  Certificatie Brandbeveiligingssystemen blijkt de acceptatie van de LPS 1233.

Tot 1 juli 2016 worden de tot 1 juli 2015 nog uitgegeven certificaten conform LPS 1233 nog in het het VBB inspectieschema (inspectiecertificaat) gewaardeerd waardoor een minder diepgaande inspectie nodig is. Voor sprinklerinstallaties is het CCV VBB certificatieschema de opvolger van de LPS 1233, waardoor minder diepgaande inspecties mogelijk blijven.