Seminars september 2012

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft in april en juni 2012 nieuwe productcertificatieschema’s gepubliceerd die vanaf 1 september 2012 van start zijn gegaan.

CIBV heeft twee seminars georganiseerd in het kader van de vernieuwde productcertificatieschema’s waarin de consequenties voor uw erkenning besproken zijn.

Tijdens de seminars Brandmeld en Sprinkler die op 5 respectievelijk 6 september 2012 door CIBV zijn gehouden in het Mercure Hotel te Nieuwegein, is onder andere antwoord gegeven worden op de volgende vragen:

  • Wat zijn de voordelen van een erkenning volgens de nieuwe schema’s?
  • Wat zijn de gevolgen van het Bouwbesluit 2012 voor het erkende bedrijf?
  • Moet ik tijdens de volgende audit al voldoen aan het nieuwe certificatieschema?
  • Hoe voorkom ik dat ik mijn erkenning kwijtraak als ik nog niet aan de nieuwe schema’s voldoe?
  • Hoe kan ik soepel overgaan van de bestaande naar de nieuwe erkenning?
  • Waarom wil mijn opdrachtgever nog steeds een certificaat hebben?
  • Wat zijn de kosten en de baten?

Deze seminars waren specifiek gericht op alle bedrijven in de brandmeld- en sprinklerbranche die aan de slag moeten met de nieuwe schema’s om hun erkenning te behalen of te behouden.

CIBV organiseerde deze seminars in samenwerking met de inspectie-instellingen Bureau Veritas en R2B Inspecties zodat u zowel vanuit het certificatie- als inspectieperspectief volledig geïnformeerd werd.

Downloads Brandmeld Seminar 5 september 2012:

• Opening / algemeen / doel bijeenkomst
• Samenhang inspectie en certificatie
• Hoofdpunten nieuwe schema’s
• Afsluiting

Downloads Sprinkler Seminar 6 september 2012:

• Opening / algemeen / doel bijeenkomst
• Samenhang inspectie en certificatie
• Hoofdpunten nieuwe schema’s: VBB Systemen Levering en Onderhoud
• Afsluiting