Projecteringsdeskundige CCTV – theorie

Diploma Projecterings Deskundige Beveiligings-camerasystemen CCTV. Gebaseerd op de eindtermen van de BRL Cameratoezicht Openbare Plaatsen.

Het examen bestaat uit meerkeuze vragen.
De aanmeldingstermijn sluit 2 weken voor de examendatum.

Kijk in het overzicht voor de actuele data van de examens.
Eerstvolgend examen

Duur 60 minuten
Examenprijs € 155,00 (excl. BTW, geldend voor 2017)
Examenreglement Projecteringsdeskundige CCTV