Projecteringsdeskundige CCTV – theorie

Diploma Projecterings Deskundige Beveiligings-camerasystemen CCTV. Gebaseerd op de eindtermen van de BRL Cameratoezicht Openbare Plaatsen.

Het examen bestaat uit meerkeuze vragen.
De aanmeldingstermijn sluit 2 weken voor de examendatum.

Kijk in het overzicht voor de actuele data van de examens.
Eerstvolgend examen

Duur 60 minuten