Projecteringsdeskundige CCTV – praktijk

Diploma Projecterings Deskundige Beveiligings-camerasystemen CCTV. Gebaseerd op de eindtermen van de BRL Cameratoezicht Openbare Plaatsen.

Het examen bestaat uit een projectopdracht.
De aanmeldingstermijn sluit 2 weken voor de examendatum.

Kijk in het overzicht voor de actuele data van de examens.
Eerstvolgend examen

Duur 150 minuten