NFPA Sprinklertechnicus

Inleiding

In dit examen wordt getoetst of de kandidaat kennis en inzicht heeft van NFPA 13, 20, 22 en 25 inclusief geldende bepalingen.

Om het examen NFPA Sprinklertechnicus te kunnen volgen moet de cursist in het bezit zijn van het diploma Sprinklertechnicus (of soortgelijk).

Planning en aanmelden

De (her)examens voor het NFPA Sprinklertechnicus examen wordt tijdens 1 dagdeel afgenomen. De volgende examendata zijn bekend:

  • Woensdag 5 juli 2017
  • Donderdag 1 februari 2018

Om u aan te melden verzoeken wij u de volgende formulieren ingevuld aan ons te retourneren:

Aanmeldformulier NFPA examen

Het examen

Deze webpagina geeft een samenvatting van de belangrijkste informatie. Voor de volledige voorwaarden verwijzen wij u naar het CIBV examenreglement (zie hier) alsmede de eindtermen:

Eind en toetstermen Sprinklertechnicus NFPA,

Onderdelen per examen:

NFPA Sprinklertechnicus:
* Open vragen 120 min.

Vaststellen eindcijfers:
NFPA Sprinklertechnicus: eindcijfer 6 of hoger

Geldige legitimatie verplicht
Een kandidaat kan slechts aan het examen deelnemen indien tijdens het examen een geldig legitimatiebewijs (zie examenreglement) kan worden voorgelegd.

Toegestane materialen

Algemeen: Een zwart schrijvende pen
Voor het beantwoorden van de vragen mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van een eenvoudige, niet programmeerbare rekenmachine
Open vragen: Bij het examen mag u gebruik maken van (door u zelf mee te nemen) normen, ook benaderbaar via tablet en eenvoudig tekenmateriaal


Overige informatie

Tijden: tussen 10:00 en 12:00 uur

De kandidaten ontvangen uiterlijk 2 weken voor het examen een bevestigingsbrief  met daarin o.a. vermeld de aanvangstijd.

In verband met de wisselende grootte van de examengroepen worden de examens op diverse locaties afgenomen. De juiste locatie wordt per examen doorgegeven in de uitnodigingsbrief die de kandidaten ontvangen.