MBV Theorie

In de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR) is vastgelegd dat werknemers van Beveiligingsbedrijven gediplomeerd moeten zijn. Het diploma MBV is te behalen door het MBV examen met positief resultaat af te leggen bij CIBV.

Om in het bezit te komen van een diploma  Monteur Beveiligingssystemen (MBV), dient men te slagen voor de tentamens MBV Praktijk en MBV Theorie.  Als men voor 1 van deze tentamens slaagt ontvangt men hiervoor een certificaat.

Voor het MBV Praktijk kan een vrijstelling worden aangevraagd. Een vrijstellingsverklaring kan worden ingediend door de werkgever als aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan.

Meer informatie hierover vindt u op de volgende pagina: MBV Praktijk

Certificaten van deelexamens blijven 2 jaar geldig. Het examen MBV theorie bestaat uit 50 meerkeuze vragen.

Eindtermen MBV

Wettelijke grondslag MBV examen

In de Regeling Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus staat:

Artikel 11. (alarminstallateurs)

1. Een beveiligingsorganisatie die werkzaamheden verricht als bedoeld in artikel 3, onder b, van de wet, aan welke een vergunning is verleend, laat het plan voor de installatie, de installatie en het onderhoud van de alarmapparatuur die hij gebruikt, slechts opstellen dan wel uitvoeren door alarminstallateurs die in het bezit zijn van een diploma dat de instemming heeft van de minister.

2. Instemming als bedoeld in het eerste lid hebben:

a. het diploma Monteur Beveiligingssystemen (MBV);

b. het diploma Technicus Beveiligingsinstallaties (TBV);

c. een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties, voor werkzaamheden als alarminstallateur.

Aanmelding

De aanmeldingstermijn sluit 2 weken voor de examendatum.

Kijk in het overzicht voor de actuele data van de examens.
Eerstvolgend examen

Duur 90 minuten