Installatiedeskundige Camerasystemen

In het kader van de Beoordelingsrichtlijn Camerasystemen op openbare plaatsen, worden eisen gesteld aan installateurs. Gebaseerd op de eindtermen van de BRL Cameratoezicht Openbare Plaatsen.

Met een diploma van CIBV kan men aantonen te beschikken over de benodigde vakkennis.

Het examen bevat 40 meerkeuzevragen.

De aanmeldingstermijn sluit 2 weken voor de examendatum.

Kijk in het overzicht voor de actuele data van de examens.
Eerstvolgend examen

Duur 90 minuten